ZOHRE-AZ WEBLOGINA XOS GELIBSINIZ !

Tuesday, November 29, 2005

فئوداليسم در تجارت

فئوداليسم در تجارت

منطقه وسيع تالش ، شامل آستارا – تالش – اسالم – خلخال و لنكران از ديرباز به سبب استعداد خاص كشاورزي و دامداري منطقه و نيز به جهت علاقه افراد بومي اين محل ، همواره بهترين مركز براي كشاورزي و دامداري بوده و هست . زمين مستعد و باران كافي به همراه مردمان سخت كوش و صديق اين منطقه دست به دست هم داده و خطه اي سرسبز و سراپا نعمت و بركت را بوجود آورده است . محصولات باغي و دامي ماحصل از اين منطقه نه تنها در كشور بلكه در منطقه قفقاز منحصر بفرد ميباشد و با اين اوصاف طبيعي است كه اين منطقه همواره در معرض طمع ورزي افراد سود جو و نيز مردمان زحمتكش آن مورد استثمار همين افراد فرصت طلب دايما قرار داشته باشند . چنانكه در تاريخ فئوداليسم اراضي كشاورزي ، اين منطقه داراي ظالم ترين و زورگوترين فئودال هاي درباري بوده و محصولات آن به همراه زحمات ساليانه افراد بومي آن به يغما مي رفت . در نتيجه همين سياست فئوداليسم حمايتي است كه حتي امروز هم چنين منطقه پربركتي هنوز نتوانسته است با تكيه بر در آمدهاي خود به آسايش و آبادي نسبي ، حداقل ، دست يابد . در سايه همين سياست فئوداليسمي بازار محصولات منطقه چنان محدود و بي ثمر ميگردد كه گاهي كشاورزان مجبور به رها نمودن زمين و باغات خود گرديده و همانند بسياري از هم كيشان خود براي عملگي و كارهاي پست و شغل هاي كاذب راهي مراكز بزرگ شهري گرديده اند . آمار مهاجرت از اين بهشت خدادادي نشان از اين واقعيت هاي تلخ است .
آستارا عليرغم دارا بودن امتياز بندري نيز از فلاكت منطقه تالش در امان نمانده است و سالهاي سال با اندك در آمد كشاورزي و دامي روزگار گذرانده و ماهيگيري نيز به دليل مرزي بودن بندر از محدوديت هاي ويژه اي برخوردار بوده است . با تحولات سه دهه اخير و در راس آن با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي اميد ميرفت كه منطقه بن بست تالش به افقي تازه از شكوفايي و پيشرفت دست يابد اما متاسفانه فئوداليسم كشاورزي اين بار در قالب فئوداليسم تجاري در منطقه عرض اندام نموده و ميدان داري مينمايد .با اجراي سياست بازارچه هاي مرزي ،آستارا نيز بعنوان منطقه صفر مرزي در ليست محل هاي مورد نظر قرار گرفت . راه تجارت محدود مرزي باز گرديد و مردمان آن سوي مرز همانند آدمهايي كه از خواب طولاني و كسل كننده اي بيدار شده باشند به اين سوي مرز هجوم آوردند . اما واقعيات با تصورات آنها بسيار متفاوت تر جلوه گر گرديد ! مردمان اين سوي مرز نيز همانند آنها دست تنگ و ندار بودند . اما فئودال هاي تجاري بدون فوت وقت و با سوء استفاده از بي توشگي طرفين ، وارد ميدان شده و شروع به داد و ستد هاي بي حساب و كتاب – بي رويه و غير ضرور نمودند و به ادعاي خود تجارت را در آستارا رونق دادند !!
سرمايه دارهاي مركز نشين با اجير نمودن اهالي بومي آنان را به تردد در مرز و واردات و صادرات فرمايشي منطبق با نياز هاي مركز ، وادار نمودند . اولين ضرر و زياني كه از اين طريق شامل حال اهالي بومي گرديد اين بود كه كشاورزي و دامداري را رها نموده و به خدمت فئودال ها در آمدند . امروزه اگر چه آستارا ظاهرا به دليل تردد تاجران و مسافران و خرده خران و خرده فروشان متفاوت به نظر ميرسد اما بهره واقعي آستارايي ها از اين گذر تنها در حد كرايه دادن منازل و مسافرخانه ها و فروش مواد غذايي واردشده از مركز به مسافران است و بس ! سود واقعي اين بازارچه ها كماكان در جيب فئودال هاي تجاري است كه با حمايت هاي ضمني و اغماض هاي گذرا آستارا را به سوي انحطاط اخلاقي و فروپاشي اجتماعي پيش ميبرند .
فروش فراوان مواد مخدر – مشروبات الكلي – سي دي هاي غير اخلاقي – وسايل قمار و عيش و عشرت – وسايل بهداشتي و آرايشي تاريخ مصرف گذشته – لباسهاي ناهمگون با فرهنگ منطقه ......و دهها نوع كالاي ديگر بيش از آنكه موجب رونق آستارا گردد موجب فروپاشي اخلاقيات در ميان مردمان بومي بويژه جوانان شهر گرديده است . امروز ديگر شنيندن هر روزه خبرهاي طلاق – كتك كاري – مزاحمت – خانه فحشا – فساد – قاچاق – گم شدنهاي بي سرنخ .....در ميان مردمان شهر تبديل به اخبار عادي و روزمره گرديده است . آستارايي كه تا ديروز دارايي نداشت اما اخلاق و فرهنگ بومي خود را حفظ نموده بود ، امروز نيز فاقد دارايي است و علاوه بر آن امتيازهاي زيباي اخلاقي و انساني و بومي خود را قدم به قدم از دست ميدهد . براي نجات آستارا آيا كسي به فكر چاره جويي هست ؟
زهره وفايي – تبريز
www.zohre-az.blogspot.com
zohre_az@yahoo.com

Friday, November 11, 2005

پست هاي خالي و درآمدهاي نفتي

پست هاي خالي و در آمدهاي نفتي

دولت هاي هر كشور به منظور ايجاد امنيت و آسايش آن كشور بدوا تشكيل مي يابند و طبعا دوري و انحراف از اين منظور اصلي ، ملت تابع آن دولت را نيز از امنيت و آسايش محروم مينمايد.امنيت و آسايش مد نظر ، تابع شاخص هاي تعريف شده و شناخته شده اي ويژه هر ملت با توجه به فرهنگ و روحيات آنان ميباشد.تبعيت از اين شاخص ها نه تنها ملت را راضي مينمايد بلكه مورد مقبوليت بيش از بيش دولت نيز ميگردد.هر انسان ، بويژه انسانهاي شرقي ، شديدا به شاخص عزت نفس پاي بندند و تحقير و توهين به وي به هر طريقي كه باشد موجب پريشاني روحي وي گشته و از او يك انسان غير عادي و بيمار ميسازد.از اينروست كه اين انسانها علاقمندند همانگونه كه درزمان راي گيري و جبهه بندي وجود آنان با ارزش تلقي ميگردد در زمان حفظ اين آرا نيز به آنان نگاهي ارزشمندانه انداخته شود.
كشور ايران با جمعيت سرانه پايين تر از حد متوسط جهاني و در برابر با درآمدي گزاف از منابع نفتي كشور ، جادارد كه بي دغدغه ترين و سالم ترين انسانها را در جدول ( درآمد تقسيم بر نفوس ) داشته باشد.اما متاسفانه آمار ها خلاف اين امر را ابراز ميدارندو صد تاسف ديگر كه علاوه بر آمارهاي تئوريك ، حيات زنده و جاندار اين ملت خلاف اين امر را در معرض ديد هر بيننده واقع گرايي قرار ميدهد.
اتريش ، بعنوان بهشت كشورهاي اروپايي ، با كمترين مساحتي كه داراي آن است و با بهترين مديريتي كه سعادت مالكيت آن را دارد ، سالم ترين ملت رادر خود جاي داده است . علت اصلي اين سعادت در وحله اول رد هر گونه پناهندگي و تبعيت غير و در وحله دوم يك برنامه ريزي موشكافانه از منابع مالي و توانائيهاي بالفعل آن كشور، كلا ميباشد. پست هايي كه ملت اين كشور در آن مشغول به كار و كسب در آمد و جلب حمايت دولت خويش هستند، حتي در بعضي از كشور هاي اروپايي هم هنوز رديف حقوقي نيافته اند . بعنوان مثال در يك دبستان ابتدايي اتريش به پست هاي ذيل بر ميخوريم : مدير – راهنماي مدير- معاون درسي – معاون راهنما- معاون پوشش و تغذيه – معلم هاي مختلف و متفاوت براي هر درس – ( و درس هايي بسيار جالب و متنوع ) – معلم موسيقي – معلم رقص – معلم ورزش( معلم شنا – ژيمناستيك – بدنسازي ..) – معلم اخلاق و رفتارهاي اجتماعي – مسئول تغذيه ( آشپز) – افراد زير نظر واحد تغذيه – معاون مراسم هاي ناحيه اي و شهري – راننده و كمك راننده – سرايدار ( نگهبان ) – نامه رسان – متصدي تاسيسات برق و گرمايي – متصدي تاسيسات ساختمان و آبياري – نظافتچي – مسئول رايانه و اطاقهاي ويدئو و تلويزيون- مشاور رواني و خانوادگي – مسئول دفاتر مدرسه ( دفتردار) وافراد زير نظر وي .....ناگفته پيداست كه اين افراد تا چه حد در كار خود ماهرواز سوي ديگر نسبت به انجام صادقانه كار خود متعهد و مسئولند.
جادارد كه به ليست كاركنان مدرسه ابتدايي ..... دخترانه – پنج كلاسه در تبريز نظري بيندازيم: مدير – معاون – 5 معلم ( براي هر كلاس يك معلم ) معلم امور تربيتي و ديني – سرايدار!(9نفر)......ناگفته پيداست كه مثلا سرايدار نگونبخت اين مدرسه در پست هاي نگهباني – نامه رسان – نظافت مدرسه و سرويس هاي بهداشتي- خريد مايحتاج مدرسه و معلمان – پليس راهنما – متصدي تاسيسات گرمايي و سرمايي و آب و برق و تلفن و گاز ...- تاسيسات و ساختمان – حفظ امنيت مدرسه – فروش مواد خوراكي ( بوفه ) – در صورت لزوم فلز كار نقاش – شيشه بر – برف روبي مدرسه – آبدارچي....ودهها پست ديگر مشغول به كار است در حاليكه كمترين حقوق و امتياز را دريافت ميدارد و براي داشتن اين كار هم خود را بسيار خوش شانس و سعادتمند ميشمارد . چراكه به عينه هزاران هموطن خويش را مي بيند كه براي لقمه ناني حلال و سرپناهي آرام شب و روز جان مي كنند و تقلامي نمايند.
حقايقي چنين بديع و واضح بايد كه دل هر صاحب قدرتي را چنان بيازارد كه يك ثانيه هم خواب خوش و خيال راحت نداشته باشد اما دريغا كه وعده ها همچنان سرازير است و عمل ها همچنان در سربالايي راه امنيت و آسايش در جا مي زند!
با توجه به افزايش غيرمنتظره و كاملا بي سابقه قيمت جهاني نفت ، در تاريخ فروش نفت ،بايد كه دست دولت منتخب تا آن حد باز باشد كه بتواند هزاران جوان بيكار در عين حال تحصيلكرده و توانمند را در هزاران پست خالي و مورد نياز وزارت خانه ها – سازمانها – نهادها – تعاوني ها و صدها مركز پر طمطراق ديگر جذب كار نموده و بدين طريق از هجوم يك فاجعه انساني و اجتماعي جلوگيري نمايد. وگرنه توسل به وام هاي بانكي براي اشتغال زايي جوانان ترفندي است كه در سايه رباهاي سنگين بانكي بسياري از اين ملت را به خاك مذلت نشانده است و تجربه ها حاكي از آن است كه وامدارنمودن يك ملت به يك سيستم نامتعادل بانكي نه تنها هيچ دردي را درمان نيست بلكه ته مانده عزت نفس اين شرقي هاي نجيب را نيز از بين برده و ميليونها بيمار را به جامعه درمانده امروزي تحميل خواهد نمود. واقعا جاي هيچگونه تعلل در ادامه اين روند فاجعه بار قابل اغماض به نظر نمي آيد و آزمودن تجربه هاي شكست خورده دولت هاي قبلي دولت فعلي را نيز گريبانگير سئوال هاي بي حسابي خواهد ساخت . اشتغال جوانان تنها يك مديريت سالم را مي طلبد و گرنه هيچ كمبودي وجود واقعي ندارد.
زهره وفايي
www.zohre-az.blogspot.com
zohre_az@yahoo.com

Tuesday, November 08, 2005

ميللي حركت ده اولان فازلار

ميللي حركت ده اولان فازلار

بير فيكير،تئوريك اولاراق بير نئچه فاز و سئرايا ماليك دير.همين فيكير پراكتيك دورونه گئچنده فازلاري داها آرتيق سئرالانيرو هر بير فاز دا بير نئچه ديگر فازي آچماق اولور.وچوخ يقين كي همين بو فازلاردان يئني فازلار دوغولور.ميللي حركت ده فاز نه دير ، هر بير كسه بللي اولاراق مختصرجه بير ايضاح وئريلير.
فاز آنا جريان دان دوغولان نورمال قوللاردير كي همين آنا جريانين اوزه ليك لرين دن بيريني و يا بير نئچه سيني داشياركن ، اوندان آيريلماييب و ايره لي گئتمه يي همين اوزه ل يولدادير.مثال ايچون بير آلما آغاجي كوتويوندن آيريلان قول– بوتاق لار، قول– بوتاق آدلاناركن، آلما آغاجي كيفيتيندن اصلا آيري دئييل لر و اونا گوره ده يارپاق لاري و مئيوه سي مطلق آنا كوتوك كيمي دير.ويا بير الكتريك لنت بلكه آنا لنت دن آيريلان اونونجو و يا يوزونجو لنت دير حالبوكي اونون داشيديغي الكتريك قوه سي آنا لنت ايله هئچ فرقلي دئييل.
ائيله سه ميللي حركت بير آنا كوتوك اولاراق ، نورمال حالدا اوندان نئچه فازلار يارانا بيليرو بو يارانماق لار نه تك ميللي حركت دن اوزاقلاشماق دئييل بلكه عكسينه اونو ياشادان فازلاردير.آنجاق ميللي حركت اوزه ل بير حركت اولاراق اونون فازلاري دا اوزه ل اولمالي دير. ميللي حركتين ايلك تملي مدني حاق لار و ايسته ك لر طلبينده قورولموش اولاراق ، اونون سون قوللاري دا بئله همين حاق لار و طلب لر گوجلنديرمه سي اولمالي دير. بو فاكت اوزوندن هر هانسي بير طلب بو حاق لاردان سواي بير سوزو و ايسته يي مئيدانا آتارسا ، او ، فاز و قول – قانات يوخ بلكه قيريق و آيرينتي دير . ايندي سه ميللي حركت ده اولان فاز لار نه دير ؟ ادبي فاز : بو فاز اساسلي بير فاز اولاراق مين لرجه شاعير – يازيچي – اوخوجو – تدقيقاتچي..... اوزونه آلير و داواملي حالدا سنه لردير آذربايجان حركت لرينده اونملي بيررول اوينايير.آنجاق ايه ربو فاز بير زامان لار تكجه شعر چرچيوه سينده قالميش دير بو گون ده رين و ده يرلي تحقيق لر و لازملي آراشديرمالار و آيدين لاتمالار لا ، چوخ گيزلي نوكته لري آچيب ، ياراتميش دير.
هنر فازي : بو فاز گوركم ده ايلك فاز اولاراق اصيل ده يوزلر ديگر فازي اوزونده ياراتميش دير.موسيقي(عاشيق–اركسترا–اوزه ل گروپلار– اويرتمه سي – اوشاق موسيقي سي.....)رسامليق( قالي صنعتينده– داش قازمالاريندا- تاختا – گون ...ايشلرده )رقص(گروپ لار–اوزه ل رقص لر–اوشاق رقص لري– اشتراك لار – اويرتمه لر...) كاريكاتور–هيكل توكمه ......و اون لار ديگر فاز.
مناسبت لر فازي : بوفازپراكتيك اولاراق هربيرلازملي مناسبت ده يوزلر شخصي كونوللو حالدا و مختلف يئرلرده توپلاييب و حركتي بير ديري و حيات دا اولان حركت كيمي جلوه لنديرميشدي.
اكونومو فازي: بو فا ديگر فازلاردان ضعيف اولماسينا باخماياراق ، يئني يوللار تجربه سي كيمي حركت ده گورونور.هربيرحركت چي بو فازين نه قده ر لازملي اولماغين دوشونه ركن اونا بير شكيل وئرمه يه چاليشماق دا گورونور.
سياسي فاز : بو فاز ، سياست نه دير سه دوغرو بير ايضاح وئريلمه مسينه گوره ، هربير فازدا داخل اولوب و بلكه ده ديگر فازلاردان اوستون توتولاركن ، هر بير فازين چاليشقاني اوزونو سياسي فازدا تصور ائديب و اصرارلي اولوب دور. حالبوكي ميللي حركت ده سياسي فازدا اولماغين شرط لري واردير و تكجه ايدعا ايله بو فازدا اولماق ثابت اولمور.
ايدمان فازي : داغچيليق بو فازين اونونده گئده رك ديگ ايدمان لارداميللي حركت ايسته ك لري ها بئله يول آچيب و ديله گلير.
صنعت فازي : حركت چي صنعت كارلارالي له آچيلان بوفاز، باشارا بيليب نه تك عادي وطنداش لارايچينده بلكه ديگرشهرلرده واولكه لرده ميللي حركت تمثيل چي سي اولاراق ، حركتي دوغرو تعريف لنديرسين.
تحصيل فازي : بو فازدا ميللي حركته اويقون اولان دوروم لاري تانييب ، بللي ائدركن ، طلب لر داواميندا ، چئشيدلي تحصيل يئرلري و يوللاري و امكان لاري حركت چي لره ياراتميش دير.
بين الخالق فازي : بو فازدا ميللي حركت اوزونو ديگر حركت لره و ها بئله دونيادا اولان علاقه لي مركزلره بيلديرمه ك ايچون ، مختلف قوللار آچميش دير. اساس قولواولكه دن كنارياشايان حركتچي لراولان بو فاز، سوز بيرليك سيز آمما جدي ، بو فازي ايره لي سورموش لر.
اوشاق فازي : حركتين داوامچي سي اولان اوشاقلارا اونم اوزوندن ، اونلارا بير فاز آچماق لا ، اشتراك امكاني وئريروديگر فازلارادا بو باره ده بير قول آچماغي تكليف ائدير.
اويرنجي فازي: بوفاز اويرنجي حركت چي لري توپلاييب و اون لاري ايش بيرلييه گئتيرمه يه گوره ديگرفازلاردان داهاسورعت لي وداها دقيق اولموشدو.گله جك ده اوخوموش و بيلميش انسان لارا نه قده ر احتياج گورونور، بو فاز اونم يارادير.
توپلوم لار فازي: سيخينتي لارا باخماياراق هربير آديله بير توپلوم يارادان بو فاز ، حركت چي لرين بير بيريله ياخين لاشماسي و آنلاشماسي نه قده ر يئرلي و لازملي دير ، باشا دوشوب و هر بير امكان دان بو باره ده فايدالانميش دير .
يايين فازي : بو فاز ده رگي لر– بيلديريش لر– جزوه لر– ژورنال لار– سفرلر – راديولار و ديگر وسيله لرله يارانميش دير . چوخ ده يرلي اولان بو فاز ميللي حركت ايسته ك لرين ان اوزاق يئرلره كيمي بئله آپارميش دير .
ديازپورا فازي : آرتيق سايي دا ميللي حركته ماراغي اولان ديازپورا جمعيتي بو فازي ياراتميش و بير قول كيمي ياشاتماغينا چاليشميشدير.
مذهب فازي:بو فاز آشيري دوشونجه لري،هربيرسمت دن اولورسا،ردائتمه ك له ، گرچك لري اعلان ائتمه يه و اونون يئريني اينام لاردا ثبت ائتمه يه چاليشميشدير. ( نوحه شاعيرلي ادبي فازدا – روحاني لرين باغلانماسي سياسي فازدا – مسلمان لارا يارديم گروپ لاري توپلوم لار فازيندا.....)
قادين فازي : قادين لارين رولونو آذربايجانين اصيل مدنيتي ساياق ياراتماق و ياشاتماق مقصدينده اولان بو فاز ، مسئله نين اصيل مدنيت دن چوخ آرا آچماغينا باخماياراق ، اونو يئني دن ياشاتماسينا گوره يارانميش دير .
يئني لشمه فازي : زامان طلب لري اوزوندن ، بو طلبي اوز ايسته ك لرينه قاتان حركت ، يئني لشمه يي آذربايجام مدنيتي له اويقون لاشديرماغا چاليشميش دير.
آنجاق بو فاز لار بير كوتان آغاج دان دوغولان قول بوتاق كيمي سايماق لا باشا گله ن دئييل و اونلاري بير به بير ايضاح ائتمه ك آرتيق زامان طلب ائدير. بلكه ده اوزاق دان باخان لاري و يا خود حركته يئني قوشولان لاري سهوه سالان ، بو چئشيدلي ليك دير . يوخسا حركت آيدين بير سوز اولاراق بير انسان ايسته ك لريني هربير ساحه ده گوز اونونه آليب و اونلارا حورمت له ياناشاركن اونلارين ياشاتماسيني اوزونه بير مقصد كيمي توتموشدور. بو ياناشمادا ميللي حركت بعضي آشيري حركت لر كيمي تكجه اوزونو يوخ بلكه ياناشي خالق لار و ديگر انسان لاري دا نظرده آلميشدير. آنا كوتوك دن آيري اولان فيكيرلره يول وئرمه ين بو حركت بلكه بعضي لرساريسيندان بيرغير دموكراسي و يا دموكراسي له ضد اولان بير حركت دئييلسين . حالبوكي دموكراسي ميللي حركت ده ان دوغرو معناسيندا گئدير و او « هرنه و هر كيمسه اوز يئرينده اولمالي دير و ديگر يئرلر بوش قالسادا بئله ، اونا گئچمه ملي دير .» و « هئچ كيمسه هئچ بير فازدا هئچ بير كيمسه نين يئريني دار ائديب و يا توتماميشدير . بلكه بو هر بير كيمسه نين اوز باشاريسي دير كي اونا يئر بللي ائدير و يا عكسينه باشاريسيز اولماغي دير كي اونو يئريندن قوغور . » ميللي حركت اونا اينانان لارا اويرتميشدير كي آنا فازدان آيريلماق و قيريلماق ، اولوم قده ري آجي و قاييتماغا امكان سيز دير. آتديم لاري بير به بير و بيلدييميز يوللاردا و چيخاريميز اولدوغو سئناق لاردا آتارساق ايه ر ، هئچ بير آتديم بوشا گئتمه يه جك . زامان وار اهمال يول آلان لار تله سيب قاچان لاردان ساغلام و تئز مقصده چاتارلار.زامان وار بير فازدا داواملي چاليشان شخصين ثمري ديگر بيريندن كي اون فاز دا آتددا – بوددا چاليشير داها چوخ دور . آنجاق مقصد اونودولماسا ، آنا كوتوك اونودان دئييل.
زهره وفايي
www.zohre-az.blogspot.com
zohre_az@yahoo.com